Kategori: Tjenester

Lønn

Lønn

Vi kjører lønn ut fra deres grunnlag, beregner skattetrekk og sender lønnsslipper til de ansatte. Vi kan også foreta utbetaling.

Regnskap

Regnskap Regnskapspapirer på et bord

Vi tilbyr elektroniske løsninger, i form av elektronisk fakturamottak med godkjenning av inngående faktura og ev. import av data fra kasse o.l.