admin

Lønn

Lønn

Vi kjører lønn ut fra deres grunnlag, beregner skattetrekk og sender lønnsslipper til de ansatte. Vi kan også foreta utbetaling.

Regnskap

Regnskap

Vi tilbyr elektroniske løsninger, i form av elektronisk fakturamottak med godkjenning av inngående faktura og ev. import av data fra kasse o.l.