Budsjettering

Et kundemøte

Budsjettet er et viktig økonomisk styringsverktøy for daglig drift og rapporter til styret.

Vi kan utarbeide budsjett i samarbeid med deg som oppdragsgiver, basert på regnskapstall og analyser av fremtidig utvikling. Budsjettet legges inn i regnskapsprogrammet, slik at vi kan ta ut rapporter som viser avvik.

En del av våre kunder bruker oss som samtalepartner ved viktige beslutninger, og vi kan bistå med råd ut fra de erfaringer vi har opparbeidet oss gjennom mange år.