Egen pensjonskonto

Fra 1. januar 2021 får ansatte med innskuddspensjon egen pensjonskonto.

Den ansatte må aktivt ta stilling til om pensjonsordningen er riktig plassert og forvaltet for deres fremtidige pensjonssparing.

 

Arbeidsgiver vil fortsatt motta faktura for alle sine ansatte, administrasjonen av bedriftens pensjonsavtale blir som i dag. Dersom noen ansatte velger å flytte sin sparing til et annet pensjonsselskap, videresendes sparingen til aktuell leverandør. 

 

I følge de nye reglene får den ansatte nå med seg all oppspart pensjon, selv om arbeidsforholdet avsluttes før det har gått 12 måneder. Regelen om at ansatte under 20 år og ansatte med stilling mindre enn 20% holdes utenfor pensjonsavtalen videreføres, dersom bedriften ikke avtaler andre regler.

Egen pensjonskonto innebærer at all pensjon skal samles i en konto, både fra dagens arbeidsgiver og fra tidligere arbeidsforhold. Når alt er samlet på ett sted, får den ansatte bedre oversikt og forvaltningskostnaden blir lavere. Den ansatte kan gjøre følgende:

  • Passivt samtykke, all opptjent alderspensjon flyttes til nåværende arbeidsgivers pensjonsavtale
  • Reservere seg, tidligere opptjent pensjonskapital og pensjonssparing forblir der den er
  • Kan selv velge pensjonsleverandør

Aktuelt

Ny kompensasjonsordning for næringslivet.

Regjeringen har foreslått en ny kompensasjonsordning for næ...

Tiltakspakke, tilbakeføring av underskudd

Fra og med 01.01.2021 skal det legges inn utvidet informasjon vedrørende arbeidsforhold i a-meldingen. Man må...

I forbindelse med koronaviruset (Covid-19), retter Midtbyen Regnskap AS seg etter Helsedirektoratet og Folkehelseinstitu...

Statens sats for bilgodtgjørelse utgjør fra 1. januar 2019 kr. 4.03, men bare kr 3,50 pr km kan utbetales ...

Nytt fra Skatteetaten