A-melding - utvidet informasjon fra 01.01.2021

Fra og med 01.01.2021 skal det legges inn utvidet informasjon vedrørende arbeidsforhold i a-meldingen. Man må opplyse om ansettelsesform og sluttårsak ved avslutning av arbeidsforhold.

Fra 2021 må man oppgi ansettelsesform, om ansettelsen er fast eller midlertidig. En fast ansettelse er løpende og tidsubegrenset, og man må følge reglene om opphør av arbeidsforhold. Midlertidig ansettelse er avtalt for en bestemt tidsperiode eller et bestemt arbeid og skal være avtalt i kontrakt. Eksempler på midlertidige ansettelser kan være sesongarbeid, ekstrahjelp og vikar.

 

Fra 2021 må man også oppgi sluttårsak når man setter en sluttdato i a-melding. Et arbeidsforhold avsluttes normalt ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker sier opp. Ved melding om sluttdato i a-melding har vi følgende alternativer vi kan velge mellom:

  • Arbeidstaker har sagt opp selv
  • Arbeidsgiver har sagt opp arbeidstaker
  • Kontrakt, engasjement eller vikariat er utløpt
  • Arbeidsforholdet skulle aldri vært rapportert
  • Endring i organisasjonsstruktur eller byttet jobb internt
  • Byttet lønnssystem eller regnskapsfører

Aktuelt

Ny kompensasjonsordning for næringslivet.

Regjeringen har foreslått en ny kompensasjonsordning for næ...

Tiltakspakke, tilbakeføring av underskudd

Fra 1. januar 2021 får ansatte med innskuddspensjon egen pensjonskonto.

Den ansatte må aktivt ta stilling t...

I forbindelse med koronaviruset (Covid-19), retter Midtbyen Regnskap AS seg etter Helsedirektoratet og Folkehelseinstitu...

Statens sats for bilgodtgjørelse utgjør fra 1. januar 2019 kr. 4.03, men bare kr 3,50 pr km kan utbetales ...

Nytt fra Skatteetaten