Tilbakeføring av underskudd

Tiltakspakke, tilbakeføring av underskudd

Som en del av regjerningens tiltakspakker, kan selskaper tilbakeføre underskudd i 2020 mot beskattet overskudd i 2018 og 2019. Beregning og utbetaling vil skje automatisk. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021, og man kan dermed ikke fremføre underskudd i 2020 til senere år. 

Dersom selskaper ikke ønsker å benytte denne ordningen, kan de be om det i forbindelse med innlevering av skattemelding for 2020.

Ordningen gjelder ikke for personlig næringsdrivende og ANS/DA.

Aktuelt

Ny kompensasjonsordning for næringslivet.

Regjeringen har foreslått en ny kompensasjonsordning for næ...

Fra 1. januar 2021 får ansatte med innskuddspensjon egen pensjonskonto.

Den ansatte må aktivt ta stilling t...

Fra og med 01.01.2021 skal det legges inn utvidet informasjon vedrørende arbeidsforhold i a-meldingen. Man må...

I forbindelse med koronaviruset (Covid-19), retter Midtbyen Regnskap AS seg etter Helsedirektoratet og Folkehelseinstitu...

Statens sats for bilgodtgjørelse utgjør fra 1. januar 2019 kr. 4.03, men bare kr 3,50 pr km kan utbetales ...

Nytt fra Skatteetaten