Illustrasjon av jordkloden med et munnbind

Kompensasjonsordning for næringslivet

Kompensasjonsordning 4 gjelder for november 2021 – februar 2022, søknad sendes inn pr. måned. Ordningen bygger videre på tidligere kompensasjonsordning 3 og kompensasjon for tapt varelager.

Denne ordningen gjelder selskap med minst 30% omsetningsnedgang som i hovedsak skyldes koronapandemien. Sammenligningsperiode er tilsvarende måned i 2019 (eller gj.sn. jan-feb 2020 for de uten omsetning i sammenligningsperioden). Tilskuddet skal delvis dekke faste uunngåelige kostnader. Det kan også søkes om tilskudd for tapt varelager for desember 2021 og januar 2022. (Gjelder de som var pålagt full skjenkestopp i disse månedene.)

Formel for beregning av tilskudd:

(Omsetningsfall i % etter fratrekk 30%) * faste uunngåelige kostnader * just.faktor 85/70 (70/70 for feb-22)

Begrensninger:

 • Tilskudd kan ikke overstige beregnet underskudd i tilskuddsperioden * faktor 0,90 (for små selskap)
 • Krav om tilbakebetaling av tilskudd til faste uunngåelige kostnader dersom foretaket går med overskudd i tilskudds året, eller ønsker å foreta utdelinger/utbytte/konsernbidrag/bonus.
 • Beløp under kr. 5.000 utbetales ikke
 • Tilskudd/kompensasjon tapt varelager kan ikke være større enn omsetningsfall i kroner
 • Ved overskudd i tilskudds året (på minst kr. 50.000), eller ved utdeling/utbytte kan tilskudd kreves tilbakebetalt.
 • Selskapet må ha ansatte
 • Selskapet må ikke være i økonomiske vanskeligheter
 • Selskapet må ha betalt, rapportert og dokumentert

Søknadsperioder/-frister

 • November og desember 2021: 28.01.22 – 25.04.22
 • Januar 2022: 15.02.22 – 25.04.22
 • Februar 2022: 15.03.22- 15.05.22

Søknad må bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle