Lønn

Vi kjører lønn ut fra deres grunnlag, beregner skattetrekk og sender lønnsslipper til de ansatte. Vi kan også foreta utbetaling, sende dere betalingsinformasjon elektronisk eller sende dere bankliste slik at dere foretar lønnsutbetalingene selv.

Lønnssystemet gir automatisk bokføring av lønnsdata. Det er tilpasset A-ordningen og vi sender inn all nødvendig rapportering til det offentlige fortløpende.

Kontakt meg for mer info
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Øvrige tjenester

Vi tilbyr elektroniske løsninger, i form av elektronisk fakturamottak med godkjenning av inng...

Vi utarbeider aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer, årsregnskap med noter og kan bi...

Vi kan sende faktura via EHF (Elektronisk Handels Format), PDF via epost eller papir pr. post, ...

Budsjettet er et viktig økonomisk styringsverktøy for daglig drift og rapporter til st...

Via tilgang i Uni Economy eller Uni24, kan du til enhver tid holde deg oppdatert på firmaets r...

Nytt fra Skatteetaten