Fakturering

Vi kan sende faktura via EHF (Elektronisk Handels Format), PDF via epost eller papir pr. post,  til dine kunder ut fra faktureringsgrunnlag. Vi følge opp innbetalinger, purrer og sender ut inkassovarsel om nødvendig.

Ved bruk av Kid får vi lest inn innbetalingene elektronisk i regnskapet.

Dersom det skulle oppstå behov for mer enn purringer, har vi samarbeid med et selskap som har inkasso som fagområde. Med faste rutiner får man inn utestående beløp raskest mulig. Vi holder deg oppdatert på utestående beløp.

Dersom dere ønsker å ta fakturerings-jobben selv, kan dette løses ved kobling via web opp mot vår database. Se tjeneste: Web-tilgang på regnskap via Uni24.

Kontakt meg for mer info
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Øvrige tjenester

Vi tilbyr elektroniske løsninger, i form av elektronisk fakturamottak med godkjenning av inng...

Vi utarbeider aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer, årsregnskap med noter og kan bi...

Vi kjører lønn ut fra deres grunnlag, beregner skattetrekk og sender lønnsslipp...

Budsjettet er et viktig økonomisk styringsverktøy for daglig drift og rapporter til st...

Via tilgang i Uni Economy eller Uni24, kan du til enhver tid holde deg oppdatert på firmaets r...

Nytt fra Skatteetaten