Budsjettering

Budsjettet er et viktig økonomisk styringsverktøy for daglig drift og rapporter til styret.

Vi kan utarbeide budsjett i samarbeid med deg som oppdragsgiver, basert på regnskapstall og analyser av fremtidig utvikling. Budsjettet legges inn i regnskapsprogrammet, slik at vi kan ta ut rapporter som viser avvik.

En del av våre kunder bruker oss som samtalepartner ved viktige beslutninger, og vi kan bistå med råd ut fra de erfaringer vi har opparbeidet oss gjennom mange år.

Kontakt meg for mer info
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Øvrige tjenester

Vi tilbyr elektroniske løsninger, i form av elektronisk fakturamottak med godkjenning av inng...

Vi utarbeider aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer, årsregnskap med noter og kan bi...

Vi kan sende faktura via EHF (Elektronisk Handels Format), PDF via epost eller papir pr. post, ...

Vi kjører lønn ut fra deres grunnlag, beregner skattetrekk og sender lønnsslipp...

Via tilgang i Uni Economy eller Uni24, kan du til enhver tid holde deg oppdatert på firmaets r...

Nytt fra Skatteetaten