Kassasystem - ny forskrift

Fra 1. januar 2019 må bokføringspliktige med kontantsalg ha kassasystem med produkterklæring på plass.

Leverandører av kassasystemer må sende en produkterklæring til Skatteetaten om at kassasystemene deres fyller kravene i regelverket, før de kan selge sine produkter. De nye reglene stiller krav til kassasystemet og inneholder regler om påbudte og forbudte funksjoner, kvitteringer og rapporter og sikring av elektronisk journal.

Kassasystemlova med tilhørende Kassasystemforskrift trådte i kraft 1. januar 2017. Innen 1.januar 2019 må bokføringspliktige med kontantsalg ha tatt i bruk kassasystem som tilfredsstiller de nye lovkravene. Ansvaret til de bokføringspliktige skal normalt ikke strekke seg lengre enn til å påse at kassasystemet som blir benyttet, har en produkterklæring.

Med virkning fra 1.januar 2019 er bokføringsloven og bokføringsforskriften tilpasset de nye reglene om kassasystemer.

Aktuelt

Kompensasjonsordningen for næringslivet.

Regjeringen har foreslått en ny kompensasjonsordning for nær...

Tiltakspakke, tilbakeføring av underskudd

Fra 1. januar 2021 får ansatte med innskuddspensjon egen pensjonskonto.

Den ansatte må aktivt ta stilling t...

Fra og med 01.01.2021 skal det legges inn utvidet informasjon vedrørende arbeidsforhold i a-meldingen. Man må...

Statens sats for bilgodtgjørelse utgjør fra 1. januar 2019 kr. 4.03, men bare kr 3,50 pr km kan utbetales ...

Det forenklede regelverket (unntak fra standardregelen) gjelder varebiler kl. 2 og lette lastebiler (under 7.501 kg) - b...

Nytt fra Skatteetaten