Web-tilgang på regnskap via Uni24

Via Uni24-tilgangen, kan du til enhver tid holde deg oppdatert på firmaets regnskapstall.

Uni24 er en nettbasert løsning for PC, nettbrett og mobil. Du kan når som helst og hvor som helst få tilgang til regnskapsdata og nøkkeltall fra økonomisystemet for din bedrift. Her kan du se utviklingen siste to år, gjøre forespørsel på konto og bilag, samt hente ut nødvendige rapporter.

Ønsker du å fakturere selv, får du tilgang til kunder, varer, ordre, faktura og rapporter. EHF-faktura (Elektronisk Handels Format) er også tilgjengelig.

Ved fakturering via Uni24 på web, synkroniseres data automatisk mot vår hoved database. Dette er tidsbesparende, man slipper å levere bilagene for utgående faktura og det blir ingen manuell bilagsbehandling.

Kontakt meg for mer info
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Øvrige tjenester

Vi tilbyr bokføring basert på papirbilag.
Men ønsker dere elektroniske lø...

Vi utarbeider aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer, årsregnskap med noter og kan bi...

Vi kan sende faktura på papir, pr. epost eller EHF (Elektronisk Handels Format) til dine kunde...

Vi kjører lønn ut fra deres grunnlag, beregner skattetrekk og sender lønnsslipp...

Budsjettet er et viktig økonomisk styringsverktøy for daglig drift og rapporter til st...

Nytt fra Skatteetaten