Regnskap

Vi tilbyr bokføring basert på papirbilag.
Men ønsker dere elektroniske løsninger har vi også mulighet for dette, i form av import av data, skanning og elektronisk godkjenning av inngående faktura.

Ved å la oss ta remitteringen, betale regninger direkte fra regnskapssystemet, får man også en effektiv og god oversikt over leverandørene.

Ved pålogging via web, kan dere få en oversikt over regnskapet, mens rapporter fra det ferdig avstemte regnskapet gir viktig informasjon om virksomhetens økonomiske stilling og utvikling.

Et ryddig regnskap gir kontroll og oversikt, det er et viktig styringsverktøy for deres beslutninger.

Mange av våre kunder ønsker at vi gjennomgår regnskapet, for å se hvordan tallene henger sammen.

Kontakt meg for mer info
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Øvrige tjenester

Vi utarbeider aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer, årsregnskap med noter og kan bi...

Vi kan sende faktura på papir, pr. epost eller EHF (Elektronisk Handels Format) til dine kunde...

Vi kjører lønn ut fra deres grunnlag, beregner skattetrekk og sender lønnsslipp...

Budsjettet er et viktig økonomisk styringsverktøy for daglig drift og rapporter til st...

Via Uni24-tilgangen, kan du til enhver tid holde deg oppdatert på firmaets regnskapstall....

Nytt fra Skatteetaten