Regnskap

Vi tilbyr elektroniske løsninger, i form av elektronisk fakturamottak med godkjenning av inngående faktura og ev. import av data fra kasse o.l.

Men vi tilbyr også bokføring basert på papirbilag, dersom det er ønske om dette.

Ved å la oss ta remitteringen, betale regninger direkte fra regnskapssystemet, får man også en effektiv og god oversikt over leverandørene.

Ved pålogging via web, kan dere få en oversikt over regnskapet, mens rapporter fra det ferdig avstemte regnskapet gir viktig informasjon om virksomhetens økonomiske stilling og utvikling.

Et ryddig regnskap gir kontroll og oversikt, det er et viktig styringsverktøy for deres beslutninger.

Mange av våre kunder ønsker at vi gjennomgår regnskapet, for å se hvordan tallene henger sammen.

Kontakt meg for mer info
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Øvrige tjenester

Vi utarbeider aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer, årsregnskap med noter og kan bi...

Vi kan sende faktura via EHF (Elektronisk Handels Format), PDF via epost eller papir pr. post, ...

Vi kjører lønn ut fra deres grunnlag, beregner skattetrekk og sender lønnsslipp...

Budsjettet er et viktig økonomisk styringsverktøy for daglig drift og rapporter til st...

Via tilgang i Uni Economy eller Uni24, kan du til enhver tid holde deg oppdatert på firmaets r...

Nytt fra Skatteetaten