Tjenester

Vi tilbyr elektroniske løsninger, i form av elektronisk fakturamottak med godkjenning av inngående faktura ...

Vi utarbeider aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer, årsregnskap med noter og kan bistå med å...

Vi kan sende faktura via EHF (Elektronisk Handels Format), PDF via epost eller papir pr. post,  til dine kunder ut ...

Vi kjører lønn ut fra deres grunnlag, beregner skattetrekk og sender lønnsslipper til de ansatte. V...

Budsjettet er et viktig økonomisk styringsverktøy for daglig drift og rapporter til styret.

Via tilgang i Uni Economy eller Uni24, kan du til enhver tid holde deg oppdatert på firmaets regnskapstall.

Nytt fra Skatteetaten