Tjenester

Vi tilbyr bokføring basert på papirbilag.
Men ønsker dere elektroniske løsninger har vi også...

Vi utarbeider aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer, årsregnskap med noter og kan bistå med å...

Vi kan sende faktura på papir, pr. epost eller EHF (Elektronisk Handels Format) til dine kunder ut fra fakturering...

Vi kjører lønn ut fra deres grunnlag, beregner skattetrekk og sender lønnsslipper til de ansatte. V...

Budsjettet er et viktig økonomisk styringsverktøy for daglig drift og rapporter til styret.

Via Uni24-tilgangen, kan du til enhver tid holde deg oppdatert på firmaets regnskapstall.

Nytt fra Skatteetaten