Skattekort 2020

Vi minner om at skattekort for 2020 skrives ut på grunnlag av siste kjente skatteoppgjør, det vil si inntektsåret 2018. Dersom du måtte bestille deg skattekort i 2019, må du også gjøre det for 2020. Dette gjøres enklest elektronisk via skatteetaten.no.

 

Har du frikort og har flere arbeidsgivere som skal utbetale lønn og feriepenger, må frikortet deles på hver av disse. Deler du ikke frikortbeløpet, får den første arbeidsgiveren som henter skattekortet tildelt 100% av fribeløpet. Ev. andre arbeidsgivere som skal hente frikortet får da kr. 0 i beløp og du blir trukket 50% skatt.

Har du tabellkort og flere arbeidsgivere, bør du gi beskjed om de er hovedarbeidsgiver (der du tjener mest), eller om de er biarbeidsgiver. Hovedarbeidsgiver skal trekke skatt etter tabell, mens andre arbeidsgivere skal trekke skatt i prosent. Du kan også søke om prosentkort for å unngå feil i skattetrekket. I utgangspunktet får alle som har flere arbeidsgivere over tid utstedt prosentkort, men Skatteetatens beregninger er basert på siste kjente skatteoppgjør så det kan ta noe tid før dette fanges opp.

For de som har mottatt elektronisk skattekort er det også lurt å gå inn på Altinn og se på skattetrekksmeldingen for 2019. Sjekk om forventet inntekt, fradrag, formue og gjeld stemmer med forventet beløp for 2019. Det er enkelt å endre skattekortet elektronisk via link i skattetrekksmeldingen.

Aktuelt

Kompensasjonsordningen for næringslivet.

Regjeringen har foreslått en ny kompensasjonsordning for nær...

Tiltakspakke, tilbakeføring av underskudd

Fra 1. januar 2021 får ansatte med innskuddspensjon egen pensjonskonto.

Den ansatte må aktivt ta stilling t...

Fra og med 01.01.2021 skal det legges inn utvidet informasjon vedrørende arbeidsforhold i a-meldingen. Man må...

Statens sats for bilgodtgjørelse utgjør fra 1. januar 2019 kr. 4.03, men bare kr 3,50 pr km kan utbetales ...

Det forenklede regelverket (unntak fra standardregelen) gjelder varebiler kl. 2 og lette lastebiler (under 7.501 kg) - b...

Nytt fra Skatteetaten