Kompensasjonsordning for næringslivet

Kompensasjonsordningen for næringslivet.

Regjeringen har foreslått en ny kompensasjonsordning for næringslivet, for bedrifter med omsetningsfall på minst 30%. Den nye ordningen gjelder fra september-20 til oktober-21, og gjelder for to måneder av gangen.

Justeringsfaktoren for september-oktober er 70%. For perioden november-desember økes justeringsfaktoren til 85%, og i perioden januar-februar er justeringsfaktoren 80%. Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i selskapets faste uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med justeringsfaktoren. For eksempel vil et selskap med 50% omsetningsfall i januar-februar, få dekket 40% av sine faste uunngåelige kostnader.

Søknad for september-oktober og november-desember skal sendes inn samlet i januar 2021. Det er derfor viktig at man nå mot januar er mest mulig ajour med regnskapene, slik at man får ferdigstilt regnskap pr. 31.12.2020 raskest mulig i januar 2021. Det er meget kort frist fra søknadsportalen åpner til fristen for innsending. Søknad for januar-februar skal sendes inn i mars 2021.

Kompensasjonsordning 3 er forlenget tom september-oktober 2021 og trappes etter hvert ned. For perioden juli/august endres beregnet omsetningsfall, slik at omsetningsfallet i prosent skal reduseres med 30 prosentpoeng. Og for perioden september/oktober 2021 heves terskelen for omsetningsfall fra 30 til 40 prosent og omsetningsfallet i prosent skal reduseres med 40 prosentenheter. 

Aktuelt

Tiltakspakke, tilbakeføring av underskudd

Fra 1. januar 2021 får ansatte med innskuddspensjon egen pensjonskonto.

Den ansatte må aktivt ta stilling t...

Fra og med 01.01.2021 skal det legges inn utvidet informasjon vedrørende arbeidsforhold i a-meldingen. Man må...

Statens sats for bilgodtgjørelse utgjør fra 1. januar 2019 kr. 4.03, men bare kr 3,50 pr km kan utbetales ...

Det forenklede regelverket (unntak fra standardregelen) gjelder varebiler kl. 2 og lette lastebiler (under 7.501 kg) - b...

Nytt fra Skatteetaten