Bilgodtgjørelse og diett skattefritt

Statens sats for bilgodtgjørelse utgjør fra 1. januar 2019 kr. 4.03, men bare kr 3,50 pr km kan utbetales skattefritt (for 2020).

Det er ikke samsvar mellom mellom Statens sats og Skattedirektoratets forskuddssats for bilgodtgjørelse og diett.

Utbetaling av bilgodtgjørelse etter Statens sats må derfor splittes i en skattefri del på kr 3,50 pr km og en skattepliktig del på kr 0,53 pr km. Dette gjelder også ved bruk av el-bil, som nå har samme sats som andre biler. Tillegg for for passasjer (kr 1,00 pr km) og tilhenger (kr 1,00 pr km) samsvarer med Skattedirektoratets forskuddssatser og kan utbetales trekkfritt som tidligere.

Trekkfrie diettsatser er: Overnatting på hotell i Norge: kr 589,00 (Statens sats kr 780,00), overnatting på pensjonat/hybel/brakke u/kokemulighet kr 164,00, privat eller hybel/brakke m/kokemulighet kr 91,00, overnatting på hotell i utlandet: Statens sats for vedkommende land. Nattillegg kan utbetales ved ulegitimerte utgifter, f.eks. privat overnatting, med kr. 435,00 pr. døgn.

Trekkfri diett i Norge uten overnatting: Reisefravær 6-12 timer kr. 200,00 (Statens sats kr 307,00) og over 12 timer kr 400,00 (Statens sats kr. 570,00).

Benyttes statens sats og denne ikke samsvarer med Skattedirektoratets, må dietten deles på skattefri og skattepliktig del. Man kan derfor vurdere å benytte Skattedirektoratets sats for å forenkle lønnsinnberetningen.

Vi minner om at godtgjørelsene skal legitimeres med reiseregning/kjørebok.

Aktuelt

Vi minner om at skattekort for 2020 skrives ut på grunnlag av siste kjente skatteoppgjør, det vil si inntek...

Fra 1. januar 2019 må bokføringspliktige med kontantsalg ha kassasystem med produkterklæring på...

Nytt fra Skatteetaten